دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستنوشته‌های متفرقه

دستنوشته‌های متفرقه

دستنوشته‌های متفرقه، شامل تمرین خط، شاید از عزیز الملوک دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلامی؛ اشعاری با چند دستخط متفاوت؛ و استخاره شخصی درباره سفرشان قبل از فارغ شدن عزیز الملوک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷.۵، ۲۱ × ۱۴.۵ ، ۱۰.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A60
  •