دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های مفتخرالدوله

نامه های مفتخرالدوله

نامه ها شامل موارد زیر است: از دوستی (احتمالا مفتخر الدوله) به رخساره خانم یا جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان؛ نامه ای دیگر خطاب به همشیره عزیز، ولی احتمالا خطاب به دوست بسیار نزدیک است. در این نامه از فرستادن روبنده تشکر شده همراه با تقاضای پنج عدد بیشتر، همچنین تسلیت فوت عمه و عموی مخاطب؛ در نامه دیگری مفتخرالدوله، به دوستش، رخساره خانم، دختر جهان آرا و میرزا بزرگ شیخ الاسلام از مرگ زن برادر مفتخرالدوله (دختر معاون الملک) می‌گوید که سر زا رفته است و آن را دلیل جواب ندادن به نامه او ذکر می کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده مفتخر الدوله
  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1139A59
  •