دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[مفتخرالدوله] به [رخساره خانم]

[مفتخرالدوله] به [رخساره خانم]

نامه خطاب به همشیره عزیز است، ولی احتمالا خطاب به دوست بسیار نزدیک است. در این نامه از فرستادن روبنده تشکر شده و تقاضای پنج عدد بیشتر. همچنین تسلیت فوت عمه و عموی مخاطب.

نمای تفصیلی

 • آفریننده مفتخر الدوله
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  چندین نامه دیگر به همین خط و نوع نثر در این مجموعه هست که اشاره به ارسال هدایا و بیان محبت طرفین است. بر مبنای محتوای این نامه ها و نوع نثر هویت فرستاده و گیرنده حدس زده شده.

 • ابعاد ۱۲ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1139A55
 •