دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صفحه‌ای از دیوان شیخ الرئیس

صفحه‌ای از دیوان شیخ الرئیس

صفحه ۴۱ از دیوان چاپ سنگی شیخ الرئیس، شامل ماده تاریخ وفات ضیاء السلطنه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 1139A34
  •