دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سوزن دوزی

سوزن دوزی

روی شال شیروان، متعلق به عزیزالملوک شیخ الاسلامی، دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلام؛ همسر سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجد الوزاره).

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸۳ × ۸۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A27
  •