دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگراف کدخدا فیض الله، ۱۳۲۲ ق

تلگراف کدخدا فیض الله، ۱۳۲۲ ق

عرض کدخدا فیض الله در مورد غارت صد تومان مالیه او، مجروح شدن سه نفر، تعرض به یک زن، و تقاضای رسیدگی از مخاطب برای احقاق حق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شعبان ۱۳۲۲ ق
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه
  • متعلق به مجموعه منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1021B4
  •