دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه، رقیه سلطان و معتمدالسلطان اکبرخان

نکاح نامه، رقیه سلطان و معتمدالسلطان اکبرخان

مهریه رقیه سلطان چندین پارچه، زمین و آبادی است از املاک میرزا قاسم خان صارم السلطان، پدر داماد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌الحجه ۱۳۲۴ ق
  • مجموعه ها دقیقی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1020A1
  •