دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

راپورت مرگ بر اثر وبا و برخی امراض دیگر

راپورت مرگ بر اثر وبا و برخی امراض دیگر

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C81
  •