دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج سید هادی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۳۶ ق

حاج سید هادی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۳۶ ق

تلگراف در مورد رفتن نورالدین به مدت هشت سال و قرض او و درخواست برای دادن قرض و خرج همسر و یا طلاق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C70
  •