دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمعی از کردها به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

جمعی از کردها به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

عریضه تعدادی از کردهای ساکن بغداد به عبدالحسین میرزا فرمانفرما در مورد پولی که سید کاظم بر اساس اطمینان و دوستی با عزره به او قرض داده ولی عزره منکر این بدهی است و پول را پس نمی دهد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶۰ × ۴۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C6
  •