دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در خصوص احوال پریشان آهو خانم

در خصوص احوال پریشان آهو خانم

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما در خصوص احوال پریشان آهو خانم، همسر وکیل الدوله، که برخلاف سفارش و تأکید عبدالحسین میرزا فرمانفرما پولی دریافت نکرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C5
  •