دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد نبی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

محمد نبی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

گزارش نویسنده از وضعیتش بعد از غارت رفتن غنائم‌شان و گذراندن روزگار سخت در نهان از روی اجبار همراه با همسر و فرزندانش

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C42
  •