دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در مورد مرگ یک زن

نامه در مورد مرگ یک زن

گزارش در مورد خفه شدن یک زن و ظن نویسنده به شوهر زن و دستگیری او

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C40
  •