دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسدالله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

اسدالله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

در مورد ارثیه و املاک حسن‌ خان شهاب لشکر، همسر، و مادرش و فریب دادن آنها توسط خلیل خان و پسرش، سرخوش خان، و غارت دارایی شهاب لشکر، شامل شش غلام دیوانی و اسب و تفنگ، و حبس شدن شهاب لشکر و خانواده اش

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C38
  •