دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

علی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۱ ق

در مورد تاجی خانم، مادر محمد حسین خان، و موضوع درگیری اش با خان بابا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ صفر ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C36
  •