دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی هادی فارسنجی افشار به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

حاجی هادی فارسنجی افشار به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نویسنده به مواردی از قبیل شرارت محمدولی‌ خان و مستقر بودن زن و بچه و اموال محمدولی‌ خان در خانه نعمت‌الله خان شجاع الممالک اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C32
  •