دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه شاهرخ به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه شاهرخ به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

امید علی حسن بقعه پدر مقتول است و قاتل، علی بیک پسر سلیم، در انبار حبس است. امید علی قوم وخویش کرم خان باریکوند از طایفه کاکاوند و ساکن میان بان است. امروز چند نفر سوار و پیاده با امید علی پانصد رأس بز ومیش و دو رأس دراز گوش حضرات سرابی را در عوض دیه مقتول بردند. گله را داخل گله طوایف کاکاوند كردند که قابل پس گرفتن نباشد. نویسنده از حسین خان که ضامن دیه مقتول است خواسته به هرسین بیاید که ماجرا را حل و فصل نمایند. جوابی از او نرسیده و از مخاطب درخواست می کند که به حسین خان دستور دهد به همراه مادر علی بیک که همه اجناس و اموالی را که داشته اند پنهان نموده به هرسین بروند تا با دادن دیه مقتول و پس دادن گله موضوع تمام شود. همچنین چهار پنج روز است که تمامی سرکرده‌های لرستان از جمله کرم الله خان و باقر خان و سایر خوانین کاکاوند با شتر در یک جا جمع هستند. در انتها نویسنده می نویسد که منتظر دستور مخاطب است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C310
  •