دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نظرعلی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نظرعلی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

در خصوص پناه دادن به همسر و فرزندان نویسنده

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C31
  •