دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه اتباع عثمانی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه اتباع عثمانی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

شکایت اتباع عثمانی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما از غارت تمامی اموالشان از سوی اتباع ایرانی در خاک ایران، حمله به زنان همراه آنها و غارت اموال آنان، و درخواست از نویسنده برای رسیدگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C309
  •