دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یار احمد به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

یار احمد به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نامه اظهار وفاداری یار احمد و بستگانش به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C27
  •