دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه حاجی محمد تقی

عریضه حاجی محمد تقی

عریضه حاجی محمد تقی تاجر دولت آبادی به عبدالحسین میرزا فرمانفرما در خصوص اینکه او معاش عیال و اطفال خود را برعهده دارد و با لطیف خان ملکی را شریک شده ولی از تعدی و ظلم لطیف خان و پسرهایش شکایت دارد. او از فرمانفرما تقاضا دارد که به شکایت وی رسیدگی کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C26
  •