دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنگ [شامل تزویج نامه و هجونامه ای درباره زنان] ۱۳۰۷-۱۳۰۵ ق

جنگ [شامل تزویج نامه و هجونامه ای درباره زنان] ۱۳۰۷-۱۳۰۵ ق

این سند مجموعه ای است از رساله های کوچکتر با موضوعات متفاوت و نگارنده های متفاوت که در زمانهای متقاوت نوشته شده اند: رساله مجدیه، آغاز کتابت صفر ۱۳۰۵، پایان محرم ۱۳۰۷؛ رساله مواعظ حسنه که حاجی سید حسن واعظ در جواب حاجی ملاعلی عرض کرد، تحریر میرزا نصرالله، به تاریخ ذیحجه الحرام ۱۳۰۶؛ تزویج نامه، منظومه در باره تحصیل زوجه، میرزا محمدباقر ناجی قزوینی (بنا به فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلد ۳۰)، تحریر میرزا نصرالله، شعبان ۱۳۰۷؛ دیوان ملا صادق ملا رجب اصفهانی، تاریخ تحریر ۱۳۰۶ ق؛ هجونامه، ۳۰ محرم ۱۳۰۸؛ فی بحر تقارب، مثنوی و قطعه؛ مجموعه ای از آثار قلمیه حاج شیخ الرئیس قاجار، جمادی الثانی ۱۳۰۵؛ برخی ابیات به تاریخ ۱۳۰۸.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا محمدباقر ناجی قزوینی
  • تاریخ ۱۳۰۵ ق تا ۱۳۰۷ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۹۵۴۶)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A8
  •