دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صیغ النکاح

صیغ النکاح

خطبه نکاحی است که مؤلف به صورت ادبی و شیوا نوشته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده شیخ محمد بن محمد زمان کاشانی
  • تاریخ قرن ۱۲ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۳۵۱۰/۳)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A28
  •