دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روزنامه خاطرات خسرو خان برهان

روزنامه خاطرات خسرو خان برهان

خاطرات روزانه خسرو خان برهان است که از روز شنبه ۲۲ ذی الحجه سال ۱۳۲۰ ق تا ۱۳۲۲ ق را شامل می شود. مولف پیشامدهای هر روز خود را از صبح تا شب به صورت منظم و مختصر گزارش کرده است. او خود از درباریان سلطنتی بوده و با درباریان حشر و نشر داشته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده خسرو خان برهان
  • تاریخ ۱۳۲۰ ق تا ۱۳۲۲ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۷۴۰۲)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A27
  •