دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم به منشی باشی

آسیه خانم به منشی باشی

آسیه خانم، دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ السلام، از منشی باشی پدرش درخواست می کند برای خانه اشیاء مورد نیاز مانند لباس و میوه خریداری کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده آسیه خانم (مجموعه شیخ الاسلامی)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A84
  •