دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زنی ناشناس به جهان آرا حاجیه خانم

زنی ناشناس به جهان آرا حاجیه خانم

نامه مهر برجسته مشیر السلطنه را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۲.۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A82
  •