دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[عزیز الملوک؟] به ناشناس

[عزیز الملوک؟] به ناشناس

نامه مربوط به نزاع خانواده گی است. نگارنده نگران است که در پی آن، همسر ممکن است خودکشی کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A46
  •