دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش هیات مباشرت اعانه فقرا

گزارش هیات مباشرت اعانه فقرا

گزارش دو صفحه ای از کارهای خیریه هیات مباشرت اعانه فقرا شامل فهرستی از کمک های گوناگون این هیات. مورد ششم در مورد کمک به زن فقیری است که شوهر خود را از دست داده است و توان نگهداری از دو فرزند پسر و دختر خود را ندارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴۱.۳ × ۵۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۸ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A34
  •