دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مفتخرالدوله به رخساره خانم

مفتخرالدوله به رخساره خانم

نامه مفتخرالدوله، به دوستش، رخساره خانم، دختر جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان و میرزا بزرگ شیخ الاسلام. او از مرگ زن برادر مفتخرالدوله (دختر معاون الملک) میگوید که سر زا رفته است و آن را دلیل جواب ندادن به نامه او ذکر می کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده مفتخر الدوله
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳.۴ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A33
  •