دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقفنامه میرزا بزرگ شیخ الاسلام

وقفنامه میرزا بزرگ شیخ الاسلام

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۶ صفر ۱۳۱۵ ق
 • یادداشت ها

  فوتوکپی از اصل

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A198
 •