دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سواد وقفنامه دختر سید علی خان کبیر

سواد وقفنامه دختر سید علی خان کبیر

وقفنامه دختر سید علی خان کبیر و همسر حاج میرزا حسن شیخ الاسلام

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۵ ق
  • ابعاد ۴۳ × ۲۹.۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A197
  •