دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه و وقفنامه میرزا بزرگ شیخ الاسلام

وصیت نامه و وقفنامه میرزا بزرگ شیخ الاسلام

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • تاریخ ذی‌القعده ۱۲۸۱ ق
 • یادداشت ها

  فوتوکپی از اصل

 • ابعاد ۴۶ × ۲۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A196
 •