دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیتنامه و وقفنامه شاهزاده بیگم

وصیتنامه و وقفنامه شاهزاده بیگم

وصیتنامه و وقفنامه شاهزاده بیگم، دختر شرف جهان خانم و میرزا مفید شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۸ ق (۱۹۱۰)
  • ابعاد ۳۶.۵ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A193
  •