دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صفیه خانم و محمد حسن

نکاح نامه صفیه خانم و محمد حسن

نکاح نامه صفیه خانم دختر حیدر میرزا دولتشاهی و آقا محمد حسن.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ رمضان ۱۳۱۱ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A181
  •