دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمر خانم به منشی باشی

قمر خانم به منشی باشی

نامه قمر خانم، دختر سعدالسلطنه (فرماندار قزوین)، به منشی باشی در مورد اداره املاکش.

نمای تفصیلی

  • آفریننده قمر خانم (مجموعه شیخ الاسلامی)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A166
  •