دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استخاره برای عزیز الملوک

استخاره برای عزیز الملوک

استخاره شخصی درباره اینکه آنها قبل از فارغ شدن عزیز الملوک سفر کنند یا خیر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A155
  •