دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مفتخرالدوله به جهان آرا حاجیه خانم

مفتخرالدوله به جهان آرا حاجیه خانم

نمای تفصیلی

 • آفریننده مفتخر الدوله
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۹ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۲.۳ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A143
 •