دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیزالملوک به آسیه خانم

عزیزالملوک به آسیه خانم

نامه عزیز الملوک، دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ السلام، به خواهرش آسیه خانم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A125
  •