دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدر اعظم به رخساره خانم، ۶ رمضان ۱۳۱۶

صدر اعظم به رخساره خانم، ۶ رمضان ۱۳۱۶

نامه صدر اعظم به رخساره خانم در مورد دریافت مواجب برای عنوان شیخ الاسلام در پاسخ نامه ای است که رخساره خانم به او پس از مرگ میرزا بزرگ شیخ الاسلام نوشته بوده است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده صدر اعظم
 • تاریخ ۶ رمضان ۱۳۱۶ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۴/۵ × ۱۱ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A118
 •