دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دختر قوام الدوله به جهان آرا حاجیه خانم

دختر قوام الدوله به جهان آرا حاجیه خانم

دختر قوام الدوله از جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان درخواست می کند که برای او زن آوازه خان مجردی از قزوین استخدام کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۰.۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A102
  •