دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه یادداشت های روزانه

دفترچه یادداشت های روزانه

این دفترچه در اوراق عباس نجم آبادی بود. دانسته نیست که آیا داستانی خیالی و یا واقعی است، و یا راوی اشاره به شخصیتی واقعی دارد یا نه. دفترچه از تاریخ ذیقعده ۱۳۴۰ شروع شده و آخرین رقم آن تاریخ ۲۳ ریبع الثانی ۱۳۴۲ دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۳۴۰ ق تا ربیع‌الثانی ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نجم آبادى
  • متعلق به مجموعه نجم آبادى
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1014E1
  •