دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برادران صوفی (معصومه صوفی سیاوش)

مجموعه‌ای شامل عکس‌هایی از خانه معصومه صوفی سیاوش

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۳ قمری
  • تاریخ دریافت ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16176
  •