دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نادر قلی نادری رارانی

مجموعه‌ای از اسناد حقوقی و مالی شامل چند نکاح نامه و صلح نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    آقای نادر قلی نادری رارانی اسناد مربوط به زنان عصر قاجار از مجموعه خود را «به منظور ارتقای هویت و فرهنگ ایران» در اختیار آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار قرار داده‌اند.

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15163
  •