دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر میرخلف

مجموعه ای شامل تعدادی نکاح نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    مجموعه سید علی اصغر میرخلف، فرزند مرحوم حاج میرحسین میرخلف، به یادبود فرزند خود مرحوم دکتر علی میرخلف.

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15159
  •