دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرعلی خان احمدی و تاجدار خانم محمد خانلو

مجموعه‌ای شامل اشیاء زندگی روزمره، تعدادی نکاح نامه و اسناد دیگر

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۱ آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14143
  •