دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد

مجموعه ای از نکاح نامه، صلح‌ نامه، و اسناد حقوقی و مالی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    طبق نوشته وبسایت مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد، این مرکز در سال ۱۳۸۰ ش به منظور گرد آوری، سامان دهی و اطلاع رسانی اسناد و مدارک استان یزد تأسیس شد. اسناد اهدایی یا مربوط به مؤسسه ها و نهادها هستند و یا از طرف خانواده ها اهداء شده اند. برای اطلاع بیشتر به وبسایت این مرکز مراجعه کنید.

  • تاریخ ۱۳۴۴ ق- ۱۲۰۸ ق
  • تاریخ دریافت خرداد ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13122
  •