دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خلیلی

مجموعه‌ای شامل یک نکاح نامه، عکس‌های خانوادگی، و مصاحبه‌ای صوتی با مهیار خلیلی.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 13111
  •