دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آذر پزشک نیا

ت ۱۲۹۲ ش

دختر نصرت سیاهپوش و عبداللطیف پزشک‌ نیا؛ با محمد عامری ازدواج کرد و فرزندان آن‌دو عبارتند از غلامحسین، فاطمه، فریده، و گلناز

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید